VIP Katwijk
« Archief

2014 nr. 2 Nieuwsbrief VIP Katwijk
AGENDA

27 september: Burendag

7 oktober: bijeenkomst Oriëntatie op vrijwilligerswerk

15 oktober: workshop Betrokken van een afstand

8 en 22 oktober: Cursus Sociale Hygiëne

27 oktober en 3 november: Cursus Werven van vrijwilligers

10 en 24 november: Cursus Penningmeester

19 november: Startbijeenkomst NL DOET

9 december: Uitreiking vrijwilligersprijzen in Tripodia

Zie onze website voor meer informatie

Openingstijden VIP in de zomer

In de periode 21 juli tot 18 augustus is VIP Katwijk voor publiek gesloten. Vanaf dinsdag 19 augustus kunt u weer bij ons terecht met uw vragen over vrijwilligerswerk.

Marjon Hooijen uitgezwaaid.

Helaas heeft Marjon Hooijen VIP Katwijk in de maand mei verlaten om de Katwijkse duinen te verruilen voor het Brabantse land. Ook langs deze weg willen wij haar nogmaals bedanken voor haar enorme inzet.

Werving van vrijwilligers


Waar en hoe vind ik vrijwilligers die bij mijn organisatie passen? Dat is het thema van de cursus die Britta Lassen verzorgt op 27 oktober en 3 november a.s. Mensen hebben het tegenwoordig druk en tijd is kostbaar. Voor een eenmalige klus zijn mensen vaak nog wel te porren maar er zijn nog maar weinig mensen die zich langdurig in willen zetten als vrijwilliger. Vrijwilligers werven vraagt tegenwoordig om een nieuwe aanpak: flexibel, aantrekkelijk, creatief en op maat.

Inschrijven voor deze cursus kan vanaf nu. Er kunnen maximaal 12 mensen aan deelnemen (max. 2 per organisatie)

Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden kan bij Loes Olivier.

Bijeenkomst Betrokken van een afstand.

Betrokkenheid is een groot goed. Maar in de praktijk kan je als vrijwilliger soms ook te veel betrokken raken bij iemand. Hoe dichtbij laat je iemand komen en hoe bewaak je je eigen grenzen? Wat vertel je wel en wat niet? Hoe zorg je ervoor dat je betrokken bent maar ook genoeg afstand bewaart. Na deze workshop die gehouden wordt op woensdagavond 15 oktober weet u beter waar uw grenzen liggen. Aanmelden kan vanaf nu. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Olivier.

Raamsticker: Ook hier werken vrijwilligers!


Heeft uw organisatie al een raamsticker "Ook hier werken vrijwilligers!" bij de ingang geplakt? Met deze sticker maakt u duidelijk dat uw organisatie (deels) op vrijwilligers draait. Op verzoek sturen wij de sticker gratis naar het secretariaat van uw organisatie toe!

 
Gratis VOG voor vrijwilligers


Vrijwilligers die met minderjarigen werken, krijgen hun Verklaringen omtrent het gedrag (VOG) gratis. De organisatie waarvoor de vrijwilliger actief is, moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar is om een bepaalde functie te vervullen. De reden om een VOG te weigeren, is onder meer wanneer mensen een strafblad hebben.

Scouting

Vanaf 2012 kwamen alleen vrijwilligers die onder de koepelorganisaties NOC*NSF, Steunpunt KinderVakanties of Scouting Nederland vielen in aanmerking voor een gratis VOG. Die regeling is nu uitgebreid, waardoor ook vrijwilligers die niet onder deze koepelorganisaties vallen in aanmerking komenvoor een gratis VOG. 

Vrijwilligersprijzen 2014.


Kent u deze mensen nog? Dit zijn de mensen die in 2013 werden genomineerd voor de vrijwilligersprijzen.  Dit jaar zullen de vrijwilligersprijzen op dinsdagavond 9 december in Tripodia in Katwijk worden uitgereikt. U kunt weer vrijwilligers en -organisaties voordragen tot uiterlijk 30 september a.s. De voordrachtfomulieren treft u binnenkort weer op deze website aan. In oktober zal de jury zich buigen over de ingezonden voordrachten. U kent toch ook wel iemand die u wilt voordragen? Of een organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt?

Procedure vergunningen

Het team Handhaving en Veiligheid van de gemeente Katwik is bezig met het verbeteren van de procedure rond het verlenen van vergunningen voor evenementen. In de afgelopen periode zijn er al stappen gezet en er staan nog meer verbeteringen op de planning. Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met Liesbeth van der Zeeuw of Chantal Jansen: (071) - 4065000.

Nieuwe vrijwilligers in aantocht?

Met ingang van 1 januari 2015 mag de gemeente van bijstandsgerechtigden een tegenprestatie vragen. Dit kan betekenen dat zij gevraagd worden om vrijwiligerswerk te gaan doen. Misschien gaat dit ook in onze gemeente gebeuren. Wij blijven de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten houden!

27 september Burendag!

Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren ook dit jaar weer Burendag. Met Burendag wil men mensen dichter bij elkaar brengen en contacten bevorderen. Daarom krijgen buurtorganisaties met een goed plan voor een leukere buurt een financiële bijdrage om het op Burendag uit te voeren. Het plan moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen!

Welkom Rosaline van Helden en Corine Hoek


Met ingang van 1 juli zal het VIP team versterkt worden door Corine Hoek, (foto rechts) een oude bekende. Zij verving Marjon Hooijen tijdens haar zwangerschapsverlof. Corine zal zich o.a. bezig gaan houden met de promotie van het vrijwilligerswerk, zoals de vrijwilligersprijzen, NL Doet en de vrijwilligersmarkt in 2015. Helemaal nieuw in de organisatie is Rosaline van Helden (zie foto links). Zij zal zich naast de reguliere VIP werkzaamheden vooral bezig gaan houden met de maatschappelijke stages. Veel succes dames!