VIP Katwijk
« Archief

2015 nr. 3 Nieuwsbrief VIP Katwijk
Naamswijziging en verhuizing VIP!


Met ingang van november zal de naam van VIP gewijzigd worden in Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatiepunt. Ook ons logo heeft een metamorfose ondergaan!

Ook zullen we rond deze tijd gaan verhuizen naar Huize Callao, Callaoweg 1 in Katwijk.

Ons telefoonnummer wordt dan: 071 -40 33323. Ons emailadres blijft ongewijzigd.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van onze verhuizing.

Tot ziens op onze nieuwe locatie!

Uitreiking vrijwilligersprijzen 2015.

Op vrijdagavond 11 december a.s. vindt de jaarlijkse uitreiking van de Katwijkse vrijwilligersprijzen plaats. Dit feestelijke evenement zal gehouden worden in het nieuwe clubgebouw van Muziekvereniging DVS aan de Nieuwe Duinweg nr 51 in Katwijk. Ook u bent van harte welkom! Aanmelden voor deze avond kan via de website van Welzijnskwartier. (www.welzijnskwartier.nl)

 

Op de foto: de genomineerden van 2014!

Jubilea

Het Lichtpunt, 40 jaar

Katwijkse Zeeverkenners, 85 jaar

Stichting Oekroe, 12,5 jaar

 

Informatie op locatie!

Sinds woensdag 28 oktober kunt u ons wekelijks op de woensdagmiddag treffen in het filiaal Hoornes Rijnsoever van de bibliotheek, aan de Biltlaan in Katwijk. Tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u snuffelen in de vacatures of een van onze medewerkers aanspreken voor meer informatie.

Dag van de mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg organiseert op 7 november a.s. de dag van de Mantelzorg. Dit evenement wordt dit jaar gehouden in Tripodia in Katwijk. Het thema is: Laat je zien! Aanmelden voor deze middag is verplicht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg, telefoonnr. 071-403323.

Cursusagenda

Sponsoring 18 en 25 november 2015

Inspiratieavond kerkelijk jeugdwerk 23 november 2015

Sociale media 9 en 16 maart 2016

Krachtig en effectief besturen 6 april 2016

Samenwerken met bedrijven 14 maart en 11 april 2016

Fondsenwerving 23 maart 2016

Spreekuur fonds 1818 en de Rabobank 20 april 2016

Voor meer informatie: Loes Olivier, Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatiepunt.

NL DOET 2016


In 2016 zal NL DOET gehouden worden in het weekend van vrijdag 11 en zaterdag 12 maart. Plannen om mee te doen? Vanaf 26 oktober is de website: www.nldoet.nl actief en kunnen er weer klussen aangemeld worden. Doet u ook mee in 2016? Hou dit weekend alvast vrij in uw agenda!

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van

Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatiepunt (VIP)

Medewerkers:

Corine Hoek
Rosaline van Helden
Sanne Alblas
Loes Olivier
Yvonne Pullens
Margriet van Rijn
Angelique van den Akker

 
Een terugblik op de vrijwilligersmarkt.


Dinsdag 25 augustus jl. was er tijdens de laatste toeristenmarkt van 2015 een vrijwilligersmarktCa. 25 organisaties stonden met een kraam op deze vrijwilligersmarkt. Enthousiaste vrijwilligers vertelden ieder graag over het doen van vrijwilligerswerk, welke mogelijkheden er zijn en hoe je vrijwilliger kunt worden.

Er waren optredens van de Bergdrummers, Dansende Wielen, DWS Rijnsburg,  Romans12Kids en Flora Brass. Helaas werkte het weer 's avonds niet mee en moest er voortijdig worden gestopt. Ondanks dit mogen we terugkijken op een heel geslaagde markt!

Deze markt leverde een aantal organisaties flink wat nieuwe vrijwilligers op! De markt werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Katwijk.

Bij ons gebeurt dat niet.

Dit is een veel gehoord argument wanneer je vraagt of een organisatie beleid heeft om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Gelukkig komt het inderdaad niet vaak voor. Dat moet ook zo blijven! De incidenten die, ook in Katwijk, wel hebben plaats gevonden, hadden veel impact op zowel de slachtoffers als op de vereniging.

Om ervoor te zorgen dat het prettig en veilig is bij uw organisatie is het belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken en maatregelen te treffen. VIP Katwijk gaat hier in het nieuwe jaar aandacht aan besteden met de campagne "In veilige handen". Op woensdag 10 februari 2016 zal de aftrap gegeven worden in het gemeentehuis in Katwijk.

Social media

Wij promoten vrijwilligerswerk en vacatures via Twitter en Facebook. Volgt u ons al?

Stickeractie Zet vrijwilligers "in de spotlight"

Organisaties die werken met vrijwilligers kunnen een raamsticker  plakken. Hiermee laten zij zien dat er vrijwilligers op de locatie werkzaam zijn en dat zij trots zijn op het werk dat ze doen. 


Ook een sticker plakken?

Werkt u bij een vrijwilligersorganisatie en wilt u een sticker ontvangen? Bestel er een via info@vipkatwijk.nl.  o.v.v. sticker én de naam van uw organisatie. De sticker is gratis! Hoe meer mensen met deze actie meedoen, hoe meer aandacht voor de vrijwilligers.

Inspiratieavond kerkelijk jeugdwerk

Welzijnskwartier organiseert op maandag 23 november een inspiratieavond voor leiding van jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Corjan Matsinger en Steven Middelkoop komen dan spreken over:

  • Waarom verlaten veel jongeren de kerk/het jeugdwerk?
  • De hedendaagse jongerencultuur; welke waardes zijn belangrijk voor jongeren?
  • Welke vormen van jeugdwerk sluiten aan bij de jongeren van nu?

Aanvang: 19.45 uur tot 22.00 uur in de Livingroom, Baljuwplein 10a in Katwijk. Meer informatie en aanmelden (uiterlijk 13 november) kan bij Sanne Alblas, sannealblas@welzijnskwartier.nl

Sportverkiezing Katwijk 2015.

Op zaterdag 19 december wordt in sporthal Cleijn Duin het SportGala georganiseerd om Katwijkse sporters en verenigingen in het zonnetje te zetten. Het SportGala is het feestelijke sluitstuk van de Sportverkiezingen Katwijk 2015. Niemand minder dan Sportverslaggever Jack van Gelder zal tijdens het SportGala de prijzen uitreiken.

Via de Sportverkiezingen en het SportGala wordt de verbindende kracht van verenigingen en van sport en bewegen op een positieve manier onder de aandacht gebracht door bijzondere sportprestaties en bijzondere initiatieven te belonen. Op deze manier wordt ook Katwijk als Sportstad op de kaart gezet. Het SportGala zal live worden uitgezonden.

Sportcafé

Het Katwijks Sportcafé staat op vrijdag 13 november a.s. in het teken van Veilig Sporten in Katwijk. Hoe veilig is onze sportvereniging? Het zijn thema`s in de maatschappij en in de sport die volop aandacht vragen. Op het programma staat een toelichting op het project In Veilige Handen. Welke rol kan bv een vertrouwenspersoon vervullen in de sportvereniging. En u krijgt informatie over ouderen en aangepast sporten in Katwijk. Locatie: sportpark Middelmors in Rijnsburg. Aanvang: 19.00 uur. Voor meer informatie: sport@welzijnskwartier.nl

Gebruik Gemeentelijke vlaggenmast

Vanaf nu is het mogelijk gebruik te maken van één van de gemeentelijke vlaggenmasten langs de Zeeweg, aan de overkant van het gemeentehuis. Een vlag kan worden opgehangen voor

  • het bekendmaken van een collecte of goed doel;
  • sociaal culturele activiteit of evenement;
  • een bijzondere gelegenheid en/of;
  • een (inter)nationale themadag.

Verzoek indienen

Wilt u gebruik te maken van deze gemeentelijke vlaggenmast, dan kunt u een verzoek indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • per e-mail: concernstaf@katwijk.nl
  • telefonisch: (071) 406 52 10
  • per brief, stuur uw verzoek ter attentie van burgemeester en wethouders